Close

Poplatky za nepojištěné vozidlo. Opět!

Dnés se podívám zpátky do minulosti na to… Tuhle legendární větu z vysílání Evropy 2 zná snad skoro každý. Jenže v tomhle případě to vlastně zas tak dávná minulost není. Pojďme se tedy taky na chvíli podívat do historie, ve které vlastně můžeme zůstat, protože se zanedlouho stane přítomností.

Zákonodárci totiž schválili novelu, která zavádí opětovné vybírání poplatků od vlastníků těch vozidel, které jsou zaregistrovány, ale neplatí za něj zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy povinné ručení.

Tohle už tu jednou bylo.

Ano, bylo. Pokuty za registrované nepojištěné vozidlo se už v minulosti vybíraly. Došlo ale ke zrušení vybírání těchto poplatků, a to třeba kvůli chybám v registru vozidel. Odhaduje se, že v současné době jezdí po silnicích v České republice přes 130 000 nepojištěných vozidel. Řidiči těchto vozidel pak způsobují škody ročně za přibližně 350 milionů Kč. A kde se tyto peníze berou? Vše je hrazeno z tzv. garančního fondu, ve kterém jsou jednak úspěšně vymožené peníze řidičů, kteří nehodu s nepojištěným vozidlem způsobili (cca 30 %) a zbylých 70 % tvoří příspěvky pojišťoven nabízejících povinné ručení.

Kvůli stále zvyšujícímu se počtu škod, tak zákonodárci znovu vrátili pravomoc a pověřili Českou kancelář pojistitelů pro vybírání poplatků za vozidla bez povinného ručení. Příspěvek se podle novely bude počítat jako součin počtu dní, kdy bylo vozidlo bez pojištění a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta stanovilo vyhláškou ministerstvo financí.

A tak nezapomeňte na žádné své mazlíčky v garáži, mohl by se Vám totiž jeho jinak nenákladný provoz pěkně prodražit.